از سره تراش (تیپ درسر) پنوماتیک و دستی جهت تراشیدن سره های جوش و بالا بردن عمر قطعه استفاده می شود

انواع درسر پنوماتیک خارجی و درسر دستی ساخت این شرکت به همراه هولدر و تیغچه های آن ، نیز از محصولات این شرکت می باشد