شرکت نوین پردازان اندوخته تجربی قابل توجهی در ساخت انواع بازوی (آرم) گان های دستی، گان های ربوتیک و اتوگان ها دارد.
نکات کلیدی زیادی نظیر: وزن قطعه نهایی، استحکام لازم و هدایت الکتریکی و دمایی در طراحی و ساخت بازوها باید در نظر گرفته شود. در ساخت بازوها از انواع متنوعی از مواد اولیه نظیر مس کروم زیرکنیوم کلاس2 (L)، مس بریلیوم و NP200 (L) کلاس3 میله برنج بصورت شکل دهی سرد و یا ریخته گری برنجی و یا صفحات آلومینیوم از گریدهای خاص، استفاده می شود.
در قطعات با ابعاد بلندتر، نظیر بازوی گان های ربوتیک گاهی لازم است تا از یک روکش هادی نظیر مس جهت بالا بردن هدایت الکتریکی بازو استفاده کرد

این بازوها در انواع مستقیم، تک خم، دو خم و چند خم تولید می شوند.