جدول آنالیز شیمیایی و فیزیکی آلیاژهای پایه مس (مس کروم زیرکونیوم - مس بریلیوم کبالت - مس نیکل سیلیس - مس آلومینا)