نمایشگاه قطعات خودرو سال 1403 از تاریخ 29 خرداد ماه الی 1 تیر ماه در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد. شرکت نوین پردازان بمانند سالهای دیگر در این نمایشگاه واقع در سالن 20-22 غرفه 1 حضور بهم رسانید تا علاوه بر تجدید دیدار با مشتریان گرامی، محصولات و دستاوردهای جدید خود را نیز به معرض نمایش بگذارد.
علاوه بر محصولات بر پایه مس کروم و مس بریلیوم این شرکت محصول جدید این شرکت مس آلومینا و کوئل خودرو نیز در این نمایشگاه مورد بازدید مشتریان قرار گرفت.