شرکت نوین پردازان میزبان شما سروران گرامی در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت سال 1400 در محل نمایشگاههای بین المللی تهران می باشد

زمان 18 الی 21 مهر ماه

سالن 8-9 غرفه 09